Víte, jaké dotace plynou do města?

Není vám divné, že největší dotace z EU za několik let je rozhledna v Děbolíně? Zlí pirátští jazykové tvrdí, že potřebujeme rozhlednu, abychom z ní mohli vyhlížet, jestli přichází práce do Hradce.

Počet projektů: 16

Celková suma za ukončené projekty: 33 896 880 Kč

Následující tabulka obsahuje výčet dokončených projektů včetně peněz, které obec na tyto projekty získala.

Název projektu Operační program Fond EU Podpis smlouvy Čerpaná částka
Most přes řeku Nežárku v místní části Horní Žďár ROP NUTS II Jihozápad ERDF 16. 02. 2011 9 378 372 Kč
Centrum fotografie a moderních médií ROP NUTS II Jihozápad ERDF 30. 04. 2012 8 553 695 Kč
Komunikace Horní Žďár – Dolní Pěna. ROP NUTS II Jihozápad ERDF 23. 10. 2012 6 199 486 Kč
Cyklistická stezka Děbolín – sv. Barbora ROP NUTS II Jihozápad ERDF 27. 04. 2012 4 039 266 Kč
Cyklostezka Jindřichův Hradec – Dolní Skrýchov ROP NUTS II Jihozápad ERDF 16. 02. 2011 3 763 660 Kč
Cyklostezka ulice Mlýnská – Nežárecká Jindřichův Hradec ROP NUTS II Jihozápad ERDF 25. 04. 2013 1 962 401 Kč

Následující tabulka obsahuje výčet projektů, které stále probíhají. Uvádíme u nich pouze schválenou (alokovanou) částku. Ta se nemusí shodovat s částkou, která bude po ukončení projektu čerpána.

Název projektu Operační program Fond EU Podpis smlouvy Schválená částka
Rozhledna Rýdův kopec Děbolín – Jindřichův Hradec ROP NUTS II Jihozápad ERDF 26. 06. 2014 13 773 016 Kč
Zpřístupnění a nové využití Staré radnice Jindřichův Hradec ROP NUTS II Jihozápad ERDF 17. 04. 2014 9 714 715 Kč
Kompostárna Jindřichův Hradec OP Životní prostředí CF 20. 03. 2014 7 076 758 Kč
Zateplení 6. ZŠ Větrná č.p. 54 J. Hradec OP Životní prostředí CF 05. 08. 2014 6 545 932 Kč
Zateplení 3. MŠ Jindřichův Hradec, Vajgar čp. 594/III a 690/III OP Životní prostředí CF 13. 08. 2014 4 823 427 Kč
Zateplení 4. MŠ Röschova J. Hradec č.p. 1120 OP Životní prostředí CF 01. 11. 2013 1 846 671 Kč
Podpora standardizace orgánů sociálně – právní ochrany OP Lidské zdroje a zaměstnanost ESF 07. 02. 2014 1 356 351 Kč
Zateplení 1. MŠ Pod Kasárny J. Hradec č.p. 1019 OP Životní prostředí CF 10. 09. 2013 1 229 831 Kč
Zateplení 2. MŠ Jáchymova J. Hradec OP Životní prostředí CF 18. 11. 2013 834 275 Kč
Instalace kogenerační jednotky v podmínkách energetického systému ČOV Jindřichův Hradec OP Životní prostředí CF 21. 03. 2014 457 630 Kč