V Jindřichově Hradci chybí zubaři

V malých městech je nedostatek zubařů. Jindřichův Hradec není výjimkou. Na jednoho stomatologa připadá téměř 1000 pacientů. Stomatologů je málo, i když každý rok končí více než 250 mladých na lékařských fakultách. Staří lékaři odcházejí do důchodu a mladí nechtějí otvírat nové praxe.

Příčin je několik. Založení nové praxe vyžaduje investice ve výši několika milionů korun. Pro mladého lékaře bez záruk takřka nereálné. Byrokracie, která stojí za registrací nového pracoviště a pokusem získat smlouvy s pojišťovnami, vyžaduje celého člověka s plným pracovním vytížením minimálně na půl roku. Některé obce již tento problém pochopily a nabízejí finanční výhody mladým stomatologům, které chtějí nalákat.

Dalším problémem spojeným s nedostatkem stomatologů je například zajištění noční pohotovosti. V tuto chvíli není Jindřichův Hradec schopen tuto službu zajistit. Každou bolest mimo obvyklou pracovní dobu musí obyvatelé řešit v Českých Budějovicích. Výjimkou jsou pouze sobotní a nedělní dopoledne. Tyto problémy se pravděpodobně budou řešit až ve chvíli, kdy někoho politicky angažovaného budou bolet zuby a nebude nikdo, kdo by mu rychle pomohl.

Autorka: MDDr. Veronika Jirková