Sport v Jindřichově Hradci pohledem Jaromíra Kopřivy

Pár čísel na začátek:  Rozpočet ČR  je na rok 2018 cca 1,3 bilionu korun a stát dává na sport cca 6 mld. korun, tj. cca 0,5%. Rozpočet J. Hradce na rok 2018 činí 577 mil. korun a město dává na sport cca 9 mil. korun, tj. necelá 2 %.

Po prostudování 80-ti stránkové koncepce nazvané „Plán  rozvoje sportu města Jindřichův Hradec“, které město nedávno vydalo, nám nezbývá nic jiného, než na něj zareagovat a přidat náš názor na rozvoj sportu v JH. Jak je již v úvodu napsáno, z dokumentu jsme zjistili rozdělení 9 mil. korun mezi kluby a spolky, které působí v JH a místních částech. O rozdělení peněz mezi seniorské týmy a určení preferovaného sportu rozhodují každý rok radní, potažmo zastupitelé. V těchto týmech už nenajdete pouze rodilé jindřichohradecké  sportovce, nýbrž sportovce z jiných koutů naší země, a dokonce i z jiných koutů planety. Reklamu ovšem městu dělají také. Koncepci určovat preferovaný tým na dva roky lze považovat za nutnou z důvodu kontinuity práce v klubech. Je to nakonec rozhodnutí námi zvolených zastupitelů. Tímto opatřením má nyní např. basketbalový klub možnost pokusit se o okamžitý návrat do nejvyšší soutěže. Pokud by se mu to nepovedlo, nastala by nová volba, který tým určit za preferovaný, jelikož v druhé nejvyšší republikové soutěži hrají také naše házenkářky a hokejbalisté, týmy plné hradeckých odchovankyň a odchovanců. Tato volba už bude na novém vedení města.

Podle našeho názoru je nejdůležitější oblastí v rozvoji sportu podpora mládežnických klubů. V této oblasti je zmíněný dokument neúplný a nesrozumitelný. Dozvídáme se zde, kolik členů má který klub a kolik dostal v letech 2015-2017 městských peněz. Pro mládež to činí ročně kolem 5 mil. korun. Vůbec zde není popsán klíč rozdělování financí. Najdeme zde kluby, které svou sportovní činnost provozují v halách či plaveckém bazénu, a tudíž mají vyšší náklady na nájmy sportovišť, mají daleko vyšší počet členů, přesto mají příspěvek města podobný, ne-li dokonce menší než kluby s nižší členskou základnou a působící převážně venku, tudíž  jistě s nižšími náklady. To celé potom vede k tomu, že v uvedených klubech musí mládežníci  daleko více platit na oddílových příspěvcích. Myslíme si, že pokud tito mladí sportovci reprezentují naše město na republikových či mezinárodních závodech a dělají mu stejnou reklamu, bylo by vhodné, aby na svou činnost přispívali podobným finančním obnosem.

Dále se z  dokumentu dozvídáme, že v loňském roce byly na dotaci sportovišť použity 4 mil. korun, ale v roce 2015 to bylo o 3 miliony korun více, tedy 7 milionů. Když to shrneme: ve městě roste počet sportujících dětí ve věku 5-19 let ( 2015: 1880 dětí, 2017: 2094 dětí), dotace na provoz klubů zůstávají stejné (cca 9 mil. korun), ale snížily se dotace na provoz sportovišť o 3 mil. korun. Z toho vyplývá, že město snižuje podporu sportu ve městě, a to v době nejvyššího růstu ekonomiky! Co dál?  Zde je několik našich návrhů: Pirátské desatero sportu!!!

 1. Doporučujeme městu zaplatit pronájmy všech sportovišť, na nichž provozují mládežnické kluby svou každodenní tréninkovou činnost, tj. takovou, kterou provozovaly v roce 2017-2018. Mnoha klubům totiž příspěvek od města nepokryje náklady na pronájem. Bez placení pronájmů se kluby dostanou na stejnou pomyslnou startovací čáru.
 2. Určit příspěvek na jedno sportující dítě či mládežníka do ukončení řádného studia na střední škole. (Pokud někdo vymyslí koeficient finanční náročnosti sportu, který přijmou zástupci všech organizací, lze použít.)
 3. Podpořit kluby v čerpání dotačních programů MŠMT.
 4. Využít kluby a jejich reprezentanty ke zviditelnění našeho města v ČR a zahraničí a motivovat mladé sportovce v jejich činnosti.
 5. Finančně podpořit trenérskou činnost:
 6. podpořit vzdělávání trenérů proplacením všech nákladů nutných k získání trenérských licencí,
 7. finančně podpořit trenéry v každodenní práci,
 8. hlavním trenérům v klubech umožnit poloprofesionální činnost např. zaměstnáním trenéra na částečný úvazek.
 9. Město by mělo mít zastoupení v představenstvu preferovaného klubu, aby mohlo zastupitele pravidelně informovat o nakládání s městskými financemi.
 10. Kontrolovat efektivitu využívání městských dotací prováděním inspekcí při tréninkové činnosti klubů, včetně postihů za nedodržování určených pravidel.
 11. Dobudovat, nejlépe s využitím státních či evropských dotací, chybějící sportoviště a opravit to zchátralé .
 12. Stát se prostředníkem při jednáních o spolupráci či sloučení klubů působících v jednom sportu v několika organizacích ve městě či blízkém okolí. (Střelci x HC Vajgar, Házená JH x Žirovnice x Třeboň)
 13. Otevřít zdarma všechna nevyužitá sportoviště dětem registrovaným v jakékoli sportovní či umělecké organizaci ve městě.

Všechna tato opatření by měla narovnat podmínky pro fungování mládežnických klubů v Jindřichově Hradci, snížit finanční spoluúčast rodin sportujících dětí, podpořit zdravý životní styl, prevenci kriminality a nevhodného chování mládeže.

Autor: MUDr. Jaromír Kopřiva