Oldřich Máca (Piráti)

Daňový poradce podporující společně se svojí manželkou děti v africké Ugandě.

Chovatel exotických zvířat spolupracující se zoologickými zahradami na programech záchrany ohrožených druhů zvířat.

Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Českých Budějovicích.

Jeho názor na současný stav společnosti je totožný s názorem Tomáše Bati.

„To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina. Hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledků tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací.

Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a k veřejnému majetku.

Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy.

Pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry. Technickými zásahy finančními a úvěrovými ji však překonat nelze. Důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA