O sportu ve městě

Sport by měl především zajišťovat rozvoj sportovců – fyzický i morální, kolektivní komunikaci, měl by přinášet radost, uvolnění. Sportovní život v našem městě by měl směřovat více k rozšíření základny všech druhů sportu a jejich podpoře – finanční i materiální. Příkladem mohou být uzavřená „veřejná“ sportoviště, která jsou věčně prázdná. Podporujeme tedy téměř volný přístup na již vybudovaná sportoviště a jejich další výstavbu. K finanční podpoře sportu – prvotní je podpora mládeže za zcela průhledných podmínek. Podporu družstev dospělých opět transparentní, ale pouze těch, ve kterých bude místo pro hradecké odchovance. Kluby i zájmová sdružení musí sami dbát na to, aby jejich výsledky byly vidět. Systém financování sportu a jeho pravidla by neměla dopustit, aby se sportující mládež stala závislá na sponzorech a politických stranách, které zrovna ovládají zdroje.

Oldřich Máca, Piráti