O hazardu ve městě

Spustí se dřív lavina obecních prohibičních vyhlášek, nebo stát uváže hazard znovu na řetěz?

Chtěl bych uvést na pravou míru informace ze staršího článku Jindřichohradeckého deníku, který informoval o rozdělování peněz z hazardu ve městě. Úvodem je třeba říct, co představuje hazard a co se skrývá za pěti rozdělovanými miliony, které přistály do obecního rozpočtu.

Podle mnou osloveného odborníka tento objem příjmu města představuje zhruba 100 milionů protáčených v hazardních hrách. To je roční objem peněz v rukou hazardních hráčů, který pak citelně chybí rodinám a místní ekonomice. Určitě nemusím připomínat, že hazard je navíc významným zdrojem majetkové kriminality. Gambleři tak ročně prohrají asi 25 mililonů. Nechávám na fantazii čtenáře, kolik to asi představuje bezdomovců, dětí v dětských domovech a zničených rodin.

Vyjádření pana místostarosty Vejvara, že se už příští rok projeví vyhláška o omezení automatů, je mírně řečeno zavádějící, protože pravděpodobně nastane zcela opačný efekt. Jeho vyjádření vyvolává dojem, že město něco pro omezení hazardu účinně udělalo. Není to pravda.

První vyhláška města k hazardu z listopadu roku 2011 se pokusila vytlačit herny z historického centra města, což se minulo účinkem, a druhou vyhláškou se reagovalo na to, že se to nepodařilo, a stanovilo gamblerům na 6–8 hodin noční klid. Jinak se nedá nazvat ono “omezení” provozu heren na 6:00 – 24:00, popř. 22:00 hodin. Vzhledem k rozsahu omezení typů her ve vnitřním městě první vyhláškou to navíc vypadá, jako by zastupitelé chtěli ze stávajících heren vytvořit kasina, protože těch se vyhláška nijak nedotýká.

V našem městě máme 14 oficiálních heren se 105 povolenými videoloterijními terminály, automaty a lokálními loterijními systémy, které provozuje 11 akciových společností. Licence na provozování každého jednotlivého automatu vydává ministerstvo financí. To také na základě postupu města může zahájit správní řízení o odejmutí licence.

Díky rozhodnutí Ústavního soudu mohou obce regulovat nebo zakázat provoz automatů na svém území. To bude mít ovšem za následek tzv. NIMBY efekt popsaný aplikovanou matematikou (z anglického Not In My Back Yard – ne na mém dvorku). Jak bude postupovat regulace videoloterijních terminálů obecními vyhláškami, tak kdo je nezakáže dostatečně rychle, bude jimi zahlcen. Tedy pokud město rázně nezakročí, hrozí, že se k nám budou další automaty stěhovat z měst, které jejich provozování zakázaly.

Prozatím město udělalo neúčinný kosmetický pokus. Přelévání hazardu z centra na sídliště určitě není řešení negativních jevů spojených s hazardem. Bude nutné vůči hazardu zakročit zakazující vyhláškou. Naše koalice ji navrhne. Pozitivní efekt laviny obecních prohibičních vyhlášek snad bude v tom, že vláda si uvědomí, že je třeba hazardní byznys uvázat znovu na řetěz.

Václav Urban, Piráti

Seznam heren v našem městě

Vídeňská 4 (za mostem vlevo směrem na Vajgar), 3 terminály

Václavská 618 (benzinová pumpa u výpadovky na ČB), 1 terminál

Václavská 66 (kousek za odbočkou k nemocnici po levé straně od města), 2 terminály

Sídliště Vajgar 877 (hříbek), 1 terminál

Sídliště Vajgar 673 (u parkoviště před Billou), 8 terminálů, 2 lokální loterijní systémy

Sídliště Vajgar 596 (od bazénu do sídliště po levé straně), 7 terminálů

Sídliště Vajgar 593 (od bazénu do sídliště po levé straně), 5 terminálů, 1 lokální loterijní systém

Rybniční 166 (Admirál na náměstí), 11 terminálů, 6 elektromechanických rulet,  1 lokální loterijní systém

Rezkova 1157 (Agip u nádraží), 1 terminál

Panská 131 (vedle ulice Štítného), 1 terminál

Náměstí Míru 85, 31 terminálů, 1 elektromechanická ruleta,  1 lokální loterijní systém

Kostelní 66 (v budově U Šmiků), 2 terminály

Jiráskovo předměstí 619 (vedle benzinové pumpy po levé straně směrem na Bystřici), 5 terminálů

Jáchymova 951 (za bývalým Merkurem u silnice ke Kauflandu), 15 terminálů, 1 elektromechanická ruleta

Seznam firem, které v našem městě provozují sázkové hry

CAMPA – NET a.s., sídlo Jeseník, 100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/hledej/?s=27770567

VIKTORIAPLAY, a.s., sídlo Liberec, 20 020 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč, 3 ks prioritní akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/hledej/?s=25402391

Lucky Money a.s., sídlo Zdice – Chodouň, jediný akcionář: Jiří Humpál, Praha – Lochkov, 10 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč v listinné podobě

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/hledej/?s=27205746

AUTO GAMES, a.s., sídlo Praha – Modřany, jediný akcionář: AUTO GAMES TRADE, s.r.o., Uherský Brod, 238 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 000,- Kč

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/hledej/?s=25544608

SYNOT TIP, a.s., sídlo Uherské Hradiště – Mařatice, Jaktáře, Jediný akcionář: SYNOT Holding, s.r.o., Praha 1, Akcie: 27 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč, 16 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, 5 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/hledej/?s=26301091

multigate a.s., sídlo Olomouc, 47 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000 000,- Kč, 53 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 100 000,- Kč, 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 4 700 000,- Kč

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/hledej/?s=25912186

ADMIRAL GLOBAL BETTING a.s., sídlo Komořany, Jediný akcionář: Paradise Casino Admiral, a.s., Komořany Akcie:200 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 500 000,- Kč

listinná podoba

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/hledej/?s=26232375

NET and GAMES a.s., sídlo Brno, Jediný akcionář: Manafilialle s.r.o., Brno, 100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/hledej/?s=28330633

SLOT Group, a.s., sídlo Karlovy Vary, 10 000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/hledej/?s=62741560

ENDL + K a.s., sídlo Olomouc, jediný akcionář Josef Endl, Olomouc. Akcie: 19 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč, 10 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč v listinné podobě

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/hledej/?s=26805600

R & P a.s., sídlo Veselí nad Lužnicí, 200 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/hledej/?s=25178326

Stávající pokusy o regulaci v J. Hradci

Vyhláška z r. 2011 o omezení některých her v centru města

http://www.jh.cz/filemanager/files/file.php?file=55365

Příloha k vyhlášce z r. 2011 (rozsah území)

http://www.jh.cz/filemanager/files/file.php?file=55366

Vyhláška z r. 2012, která reagovala na to, že herny nezmizely, tak se musela zajistit platnost omezení provozu v nočních hodinách i pro herny v centru.

http://www.jh.cz/filemanager/files/file.php?file=58287

Návrh vyhlášky

Obecně závazná vyhláška města Jindřichův Hradec

č…./….,

jíž se zakazuje provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec na svém zasedání dne …………… usnesením číslo …………… přijalo na základě § 10 písm. a) a d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve spojení s § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Účel vyhlášky

Tato vyhláška se vydává za účelem zajištění veřejného pořádku na území města Jindřichův Hradec.

Čl. 2

Zákaz provozování loterijní činnosti

Provozování loterijní činnosti, jíž se rozumí provozování sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m), a n) a loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, se na území města zakazuje.

Čl. 3

Účinnost

Z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá tato obecně závazná vyhláška účinnosti dnem vyhlášení v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

———————————-

 Co se tedy zakazuje:

e)  sázkové  hry  provozované  pomocí  elektronicky  nebo  elektronickomechanicky  řízených výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení (dále jen „výherní hrací přístroje“);

g) sázkové hry provozované pomocí zvláštního druhu žetonů s kombinací patnácti čísel v číselné řadě  od jedné  do  devadesáti,  při  kterých  není  předem  určen  počet  účastníků  a  ani  výše  herní jistiny.  Losování  se  provádí  veřejně  za  pomocí  mechanického  zařízení  a  spočívá  v  postupném losování  čísel  od  jedné  do  devadesáti.  Výhra  se  vypočítává  podle  úhrnné  výše  vkladů  podle druhu výhry a v každé hře podle výsledku losování. Podmínky hry stanoví podrobně herní plán;

i)  sázkové  hry  provozované  ve  zvláště  k  tomu  určených  hernách  (kasinech),  a  to  i  za  pomoci mechanických  zařízení,  při  nichž  není  předem  určen  počet  účastníků  a  ani  není  známa  výše vsazených  částek  jedné  hry,  například  ruleta,  kostky,  karetní  hry,  kdy  sázející  hrají  proti provozovateli kasina, případně další hry schválené v herním plánu, jakož i varianty  těchto her. Výhra  se  vypočítává  z  výše  vkladů  podle  podmínek  stanovených  herním  plánem.  Sázkové  hry podle tohoto ustanovení nelze provozovat v mobilních hernách (kasinech);

l)  sázkové  hry  provozované  prostřednictvím  funkčně  nedělitelného  technického  zařízení centrálního  loterního  systému,  jímž  je  elektronický  systém  tvořený  centrální  řídící  jednotkou, místními kontrolními jednotkami a neomezeným počtem připojených koncových interaktivních videoloterních terminálů. Centrální řídící jednotka řídí veškeré herní procesy, losuje výsledky na základě  uplatnění  náhody,  rozhoduje  o  všech  výhrách  a  výhry  okamžitě  zobrazuje  na interaktivním  videoloterním  terminálu,  provádí  správu  vkladů  vložených  sázejícími  a  provádí veškerou administraci spojenou s průběhem hry. Centrální řídící jednotka se musí vždy nacházet na  státním  území  České  republiky.  Interaktivní  videoloterní  terminál  je  obsluhován  přímo sázejícím  a  slouží  pouze  jako  zobrazovací  jednotka  centrálního  loterního  systému.  Pomocí tohoto systému nelze provozovat loterie a hry podle písmen a), c), d), f), g), h), m) bodu 1 a n);

m) turnajové nebo hotovostní sázkové hry provozované za pomoci karet, při nichž není předem určen počet účastníků a ani není známa výše vsazených částek, kdy účastníci platí vklad (sázku) nebo  startovné,  jehož  návratnost  se  účastníkovi  nezaručuje.  Výhra  se  vypočítává  podle podmínek stanovených herním plánem. Sázkové hry podle tohoto ustanovení nelze provozovat v mobilních hernách (kasinech). Tyto hry jsou uskutečňovány  1.  jako  stolní  hry,  při  nichž  sázející  hrají  jeden  proti  druhému  na  hracích  stolech  na  základě povolení podle písmene i), nebo  2. prostřednictvím zařízení obsluhovaných přímo sázejícím (např. prostřednictvím sítě internet, interaktivních  videoloterních  terminálů,  lokálních  loterních  systémů,  výherních  hracích přístrojů);

n)  sázkové  hry  provozované  prostřednictvím  technického  zařízení,  které  je  elektronickým systémem  tvořeným  řídící  jednotkou  se  třemi  pevně  fyzicky  spojenými  herními  místy obsluhovanými  sázejícími,  se  kterými  tvoří  funkčně  nedělitelný celek  (dále jen  „lokální loterní systém“).  Toto  technické  zařízení  sázejícím  nabízí  konkrétní  válcové  hry  zobrazované prostřednictvím nejméně tří mechanicky otáčejících se nebo elektronicky nabíhajících kotoučů s různými symboly, doplněné o bonusovou hru. Technické zařízení nelze rozšiřovat o další herní místa.  Rozhodnutí  o  základních  výhrách  a  správa  sázejícím  vložených  vkladů  je  prováděno přímo na místě buď technickým zařízením, nebo jedním z herních míst. Pomocí tohoto systému nelze provozovat loterie a hry podle písmen a), c), d), f), g), h), l) a m) bodu 1.

j)  loterie  a  jiné  podobné  hry  provozované  pomocí  technických  zařízení  obsluhovaných  přímo sázejícím nebo provozované po telefonu, při nichž není předem určen počet účastníků a ani není předem známa výše vsazených částek. Výhra se vypočítává z výše vkladů anebo podle podmínek stanovených v herním plánu;

A ještě cokoliv jiného, co by se vylouplo v hlavách úředníků ministerstva financí.

(3) Ministerstvo může  povolovat i loterie  a  jiné  podobné  hry, které  nejsou  v  zákoně  v části  první  až  čtvrté  upraveny,  za  předpokladu,  že  v  povolení  budou  všechny  podmínky provozování  takové loterie a jiné podobné hry podrobně stanoveny. Použije přitom přiměřeně ustanovení  části  první  až  čtvrté  tohoto  zákona.  Ministerstvo  v  této  souvislosti  stanoví provozovateli,  aby  učinil  opatření  k  zamezení  hry  osobám,  které  nedovršily  věku  18  let,  a  k zajištění veřejného pořádku.

 Co se nezakazuje:

a) peněžité nebo  věcné loterie, při nichž je provozovatelem vydán podle herního plánu určený počet  losů  s  pořadovými  čísly.  Jsou‐li  losy  rozděleny  do  několika  sérií,  musí  každá  série obsahovat  stejný počet losů a  každý los musí být  označen  vedle pořadového čísla i  označením série. Prodejní cena losu každé loterie musí být stejná ve všech sériích. Do slosování se zahrnou všechny vydané losy;

b)  tomboly,  při  nichž  se  do  slosování  zahrnou  pouze  prodané  losy.  Losy  se  prodávají  a  výhry vydávají v den a na místě slosování;

c) číselné loterie, u nichž není předem určen ani počet účastníků, ani výše herní jistiny, kterou se rozumí  násobek  počtu  vydaných losů  a  prodejní  ceny  za  jeden los.  Výhra  se  vypočítává  podle počtu výherců a úhrnné výše vkladů (sázek) předem stanoveným podílem, popřípadě se stanoví násobkem vkladu (sázky) podle toho, jak z omezeného počtu čísel tažených při slosování uhodl účastník podle herního plánu určený počet tažených čísel;

d)  okamžité  loterie,  při  nichž  účastník  hry,  v  provozovatelem  stanovených  obdobích,  na vyznačené,  až  do  doby  koupě  zakryté  části  sázkového  tiketu  nebo  losu,  jejím  setřením  po uhrazení vkladu zjistí případnou výhru nebo prohru;

f) sázkové hry, při nichž je  výhra podmíněna uhodnutím sportovních  výsledků nebo pořadí  ve sportovních soutěžích, závodech a výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši vkladů (sázek) a předem stanovenému podílu výher;

h) sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve sportovních soutěžích, závodech nebo uhodnutím jiných událostí veřejného zájmu, pokud sázky na tyto události neodporují etickým principům. Výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru, ve kterém byla sázka přijata a výši vsazené částky (dále jen „kursové sázky“);

k)  sázkové  hry,  při  nichž  je  výhra  podmíněna  uhodnutím  pořadí  ve  výkonnostních  zkouškách koní dostihových plemen (dále jen „dostihové sázky“), a výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši vkladů (sázek) a předem stanovenému podílu výher nebo výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru, ve kterém byla sázka přijata, a výši vsazené částky;