O autech na dolním náměstí

Otázka: Jaký je váš názor na vytvoření pěší zóny z části náměstí Míru?

Odpověď: Momentálně dolní náměstí připomíná spíš kruhový objezd než hlavní náměstí historického města. S tím souvisí zaplevelení prostoru dopravními značkami, které hyzdí každý turistický snímek. Jestliže dnes vznikla nová parkovací místa na nábřeží a na parkánech, v dosahu 350 metrů je velké parkoviště u Jitřenky, další u zimního stadionu nebo pod jezuitskou kolejí a vybudovalo se odstavné parkoviště z františkánské klášterní zahrady, je vhodná chvíle na to zbavit dolní náměstí aut zcela. Rezidenční parkování by bylo možné řešit na parkánech. Zásobování a průjezd přes náměstí by bylo nadále možné.

Pokud by byla shoda na tom, že chceme náměstí bez aut, bude třeba vyhlásit architektonickou soutěž a diskutovat, jak tento veřejný prostor upravit a oživit a vrátit mu jeho historickou funkci.

Město má zpracovanou velmi kvalitní koncepci dopravní obslužnosti, kde se ovšem počítá s uvolněním pouze horní poloviny náměstí. Vzhledem k rozsahu řešené problematiky se tu z hlediska dopravní obslužnosti jedná o detail. Návrh počítá se zachováním 45 parkovacích stání v dolní části náměstí. Náměstí by se ale nadále muselo objíždět kvůli parkovacím stáním na straně radnice. Návrh ale nezohledňuje, že právě dolní část náměstí je hlavní trasou k zámku jako turistickému centru města. Kdyby mělo dojít k nějakému kompromisnímu návrhu spočívajícímu v pouhé redukci parkovacích míst, pak bychom navrhovali uvolnit spodní část náměstí a zrušit podélné stání u průjezdu náměstím v obou směrech. Pokud by se nadále náměstí muselo objíždět, bylo by smysluplnější uvolnit jeho spodní a střední část.

Od Centrálu - čb 6

 

Na spodním obrázku je návrh uvolnění horní části náměstí, ovšem stále by se muselo celé náměstí objíždět. Pokud by se nadále náměstí muselo objíždět, bylo by smysluplnější uvolnit jeho spodní a střední část.

Stránky z zprava_navrh

 

Přehled parkovišť, jejich kapacit a využití

parkoviste