Nezaměstnanost a průmyslová zóna

Nezaměstnanost by byla normálním ekonomickým jevem, kdyby naším problémem nebyla vysoká dlouhodobá nezaměstnanost, tedy nedostatek nabídky volných pracovních míst. Stávající politická i odborná opatření MPSV neřeší koncepčně tvorbu pracovních míst. Státní podpory z veřejných zdrojů jsou nekoncepční a nemají déle trvající účinek, neumožňují či neřeší rozšíření kvalifikace. Např. dotacemi na zateplování se vytvoří pouze sezonní místa, nakupuje se zahraniční materiál a dělníci se naučí maximálně tak řezat polystyren. Tento stav deformuje a neumožňuje aktivity měst, obcí, středních a malých podnikatelských subjektů směřujících k tvorbě dlouhodobých pracovních míst.

Na místní úrovni je tedy nutné: 1. Získávat a transparentně podporovat jak strategické, tak i střední a malé podniky včetně těch začínajících. 2. Dbát na rovné podmínky při zadávání zakázek a spojit je s déle trvajícím efektem zaměstnanosti. 3. Podnikatelské subjekty by měly být korektním partnerem pro město a opačně.  4. Nedílnou součástí opatření je zvyšování kvalifikace a vzdělanosti, bez které budeme stále jen adepti na práci v montovnách.

Pokud chce město získat většího zaměstnavatele, musí mít samozřejmě prostory, ale nemusí to být zrovna celá průmyslová zóna, dále musí mít detailně zmapovanou charakteristiku pracovní síly, která je ve městě k dispozici. Při získávání potenciálních zaměstnavatelů je hodně důležitý osobní přístup. Většinou se jedná o bohaté, zpravidla německé rodiny, které vlastní firmy, které mají zájem o přesunutí části výroby k nám. Nikdo z takových investorů nebude jednat s nějakými zkorumpovanými a omezenými představiteli (to myslím obecně, nikoho tím nemám na mysli). Osobní charisma a spolehlivost jsou pro taková jednání zásadní. Zároveň je třeba počítat s tím, že i na straně potenciálních zaměstnavatelů jsou také různí podnikavci, kteří by rádi využili nějaké pobídky a pak sbalili krám a šli jinam. Ideální by bylo samozřejmě najít nadějné české podnikatele s kvalitním inovativním podnikatelským záměrem, ale buďme realisty. Dnes budeme rádi za nějakou další “čudlíkárnu”.

V programu navrhujeme, že by město mohlo rozšířit komunální a sociální služby, kde by mohli získat nějakou praxi a pracovní návyky nezaměstnaní absolventi. Chceme podporovat kurzy celoživotního vzdělávání a rekvalifikace prostřednictvím aktivní spolupráce s místními vzdělávacími institucemi. Na místní Fakultě managementu VŠE funguje Centrum celoživotního vzdělávání, které s podporou města může kdykoli rozšířit nabídku svých vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů. Na straně města by se také dalo najít mnoho bariér k odstranění, které brání třeba startu malého podnikání. Pokud někdo má talent podnikat, neměla by ho v zárodku udusit neochota úředníka vyjít vstříc jeho potřebám. Úředník má hledat cestu, jak najít řešení jeho potřeb.