Kateřina Duchoňová (za Změnu)

Lékařka v oboru psychiatrie působí na psychiatrickém oddělení Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha, členka Neuropsychiatrického fóra.

Dobrovolnice v o.s. Wontanara zabývající se rozvojovými projekty v africké Guineji, především adopcemi na dálku, dále členka Amnesty International. Také aktivní  v projektu psychologického a psychiatrického poradenství pro imigranty v o.s. Berkat, v minulosti  dobrovolnice v FN Motol přes dobrovolnické centrum KID o.p.s.

Autorka článků a odborných pojednání  o poruchách paměti, depresi u seniorů,  poradenství v krizových životních situacích a vlivu traumatických událostí na rozvoj duševních poruch.

Rodačka z Jindřichova Hradce pobývající zde většinu víkendů a dalšího volného času se zájmem o aktuální dění ve městě a jeho další rozvoj.