Karel Ludvík (za Piráty)

Předseda Jednoty Československé obce legionářské (ČSOL) v Jindřichově Hradci. Učí budoucí pyrotechniky na Vyšší policejní škole Ministerstva vnitra pro kriminální policii.

Narodil se v Č. Budějovicích v červnu 1965. V roce 1979 šel na vojenskou střední školu do Martina, kde se stal odborníkem na zbraně a munici. Po maturitě nastoupil do Jemnice k 6. dělostřeleckému pluku. Když se seznámil s budoucí manželkou žijící v Jindřichově Hradci, nechal se kvůli ní v roce 1986 převelet k tankovému pluku do města nad Vajgarem. U tankistů sloužil čtyři roky, pak přešel k místnímu průzkumnému praporu. Po jeho zrušení na počátku 90. let nastoupil do Havlíčkova Brodu, poté byl dva roky v Jihlavě.

Do Hradce se vrátil v roce 1993, a to k 12. záchrannému vojenskému pluku, kde sloužil po řadě reorganizací a změn názvu útvaru až do poloviny roku 2007. Před zrušením 153. záchranného praporu v Jindřichově Hradci odešel jako učitel pyrotechnik do Pardubic na Vyšší policejní školu Ministerstva vnitra, kam dojíždí dodnes. Jeho odbornou specializací je ženijní munice, miny a rozněcovače z I. a II. světové války, současné i válečné ruční granáty a ruční protitankové zbraně, munice pro letecké palubní zbraně a dělostřelecká munice.

Jako pyrotechnik byl na půlroční misi SFOR II v Bosně a Hercegovině na přelomu let 1999/2000. Skupina, ve které byl zařazen, absolvovala přibližně 150 výjezdů s ostrým zásahem. Většinou ničili nalezenou munici a prováděli prohlídky budov, zda v nich není nastražená munice. Sloužil pod britskou mnohonárodní divizí.

Během povodní v roce 2002 s dalším vojenským pyrotechnikem Jaroslavem Vagalou spolu s civilním technickým vedoucím odstřelu z Č. Budějovic panem Vlkem umístili v noci pod přívaly vody trhavinu a poté i bezpečně odstřelili česla na rybníku Rožmberk. I když hladina klesla „jen“ o 5 cm, tito tři muži zabránili protržení hráze největšího českého rybníku a tím i zatopení řady vesnic.