Jak vypadá naše povolební vyjednávání?

Minulý týden se zástupci Pirátů ve složení Ing. Oldřich Máca, Ing. Jiří Princ, MUDr. Jaromír Kopřiva sešli se zástupci Hradec Srdcem a Rozumem + Svobodní, kteří byli v zastoupení panem Ing. Jaroslavem Chalupským a paní Miladou Petrů. Toto jednání bylo ukončeno s nejasným závěrem a však s nabídkou pirátského radního pro školství.

Při pátečním jednání s Ing. Chalupským byly na základě konzultací uvnitř strany vzneseny následující požadavky.

Piráti požadují:

širokou koalici

snížení počtu zástupců za Hradec Srdcem a Rozumem + Svobodní v radě ze 3 na 2

posty v komisích pro sport, zdravotnictví a životní prostředí.

Vyjednávající stranu jsme upozornili, že nám není vlastní způsob přetahování zastupitelů a publikování lží a to i v okamžiku jednání.