Otevřený dopis starostovi k hazardu

Vážený pane starosto, zítra máte údajně jednat na radě o povolení provozovny kasina v budově restaurace Jiskra. Chceme vyjádřit znepokojení a varovat před nedomyšleným rozhodnutím v této věci. Proč se obávat samotného rozhodování? Město má možnost regulovat vyhláškami hazard. Pokud by v budoucnu město schválilo prohibiční vyhlášku, hazardní podniky nemají…

Děkujeme za podporu a hodláme být i nadále veřejně aktivní

Chceme všem našim voličům poděkovat za podporu. Přestože jsme nezískali žádného zastupitele, hodláme i nadále aktivně vstupovat do dění ve městě. Vaše hlasy nás zavazují. Můžeme slíbit, že se budeme snažit naplňovat náš program jako aktivní občané města. Budeme vás nadále informovat a pokusíme se spolupracovat se zvolenými zastupiteli. Piráti uspěli na řadě míst republiky, na pražském…

Spoluúčast občanů na rozhodování

Zatím není v Jindřichově Hradci příliš zvykem, aby občan výraznějším způsobem zasahoval do toho, jakým způsobem se nakládá s rozpočtem města. Potom se někdy nestačíme divit,  do jakých projektů se investuje, i když nejsou pro řadu občanů prioritou a na jiné se již peněz nedostává, jaké objekty město prodává nebo jaké chce…

Sociální a zdravotní politika ve městě

V současné době nemá město ucelenou koncepci sociálního bydlení a zároveň smysluplný program využití bytového fondu pro mladé lidi, rodiny, ale ani pro ohrožené skupiny obyvatel, město zároveň na tyto účely dostatečně aktivně nevyužívá všech dotačních možností, tím se řada lidí dostává do sociální pasti, je nuceno žít na dluh…

Víte, jaké dotace plynou do města?

Není vám divné, že největší dotace z EU za několik let je rozhledna v Děbolíně? Zlí pirátští jazykové tvrdí, že potřebujeme rozhlednu, abychom z ní mohli vyhlížet, jestli přichází práce do Hradce. Počet projektů: 16 Celková suma za ukončené projekty: 33 896 880 Kč Následující tabulka obsahuje výčet dokončených projektů včetně peněz, které obec na…

Stáhněte si naše volební noviny

Všechny odkazy jsou viditelné až po kliknutí na název tohoto příspěvku. Volební noviny (velký soubor) Volební noviny (malý soubor) Volební noviny na facebooku pro sdílení v obrázkovém formátu  

Řešení sociálně vyloučené lokality Šindelna

Minulé vedení radnice vytvořilo tuto vyloučenou lokalitu – tuto zátěž nedokáže vyřešit ani současné vedení radnice. Další chybou byla veřejná nerozumná soutěž na pronájem městských bytů se základním kritériem výše nájmů – kdo dá více. Výši vysoutěžených nájmů si nemohou dovolit normálně pracující rodiny. Tímto nesystémovým opatřením byla poškozena komunita…

O sportu ve městě

Sport by měl především zajišťovat rozvoj sportovců – fyzický i morální, kolektivní komunikaci, měl by přinášet radost, uvolnění. Sportovní život v našem městě by měl směřovat více k rozšíření základny všech druhů sportu a jejich podpoře – finanční i materiální. Příkladem mohou být uzavřená „veřejná“ sportoviště, která jsou věčně prázdná….

Nezaměstnanost a průmyslová zóna

Nezaměstnanost by byla normálním ekonomickým jevem, kdyby naším problémem nebyla vysoká dlouhodobá nezaměstnanost, tedy nedostatek nabídky volných pracovních míst. Stávající politická i odborná opatření MPSV neřeší koncepčně tvorbu pracovních míst. Státní podpory z veřejných zdrojů jsou nekoncepční a nemají déle trvající účinek, neumožňují či neřeší rozšíření kvalifikace. Např. dotacemi na zateplování se…

O autech na dolním náměstí

Otázka: Jaký je váš názor na vytvoření pěší zóny z části náměstí Míru? Odpověď: Momentálně dolní náměstí připomíná spíš kruhový objezd než hlavní náměstí historického města. S tím souvisí zaplevelení prostoru dopravními značkami, které hyzdí každý turistický snímek. Jestliže dnes vznikla nová parkovací místa na nábřeží a na parkánech, v…

O hazardu ve městě

Spustí se dřív lavina obecních prohibičních vyhlášek, nebo stát uváže hazard znovu na řetěz? Chtěl bych uvést na pravou míru informace ze staršího článku Jindřichohradeckého deníku, který informoval o rozdělování peněz z hazardu ve městě. Úvodem je třeba říct, co představuje hazard a co se skrývá za pěti rozdělovanými miliony, které…