slide

Jak vypadá naše povolební vyjednávání?

Minulý týden se zástupci Pirátů ve složení Ing. Oldřich Máca, Ing. Jiří Princ, MUDr. Jaromír Kopřiva sešli se zástupci Hradec Srdcem a Rozumem + Svobodní, kteří byli v zastoupení panem Ing. Jaroslavem Chalupským a paní Miladou Petrů. Toto jednání bylo ukončeno s nejasným závěrem a však s nabídkou pirátského radního pro školství. Při pátečním…

slide

Program pro komunální volby 2018

  OTEVŘENÁ A MODERNÍ RADNICE KVALITNÍ INFORMACE Kvalitními informacemi umožníme obyvatelům zapojovat se do rozhodování a předcházet podezřením z nekalého jednání. V první řadě zjistíme, zda jsou zveřejňovány všechny informace podle zákona. Tam, kde zjistíme nedostatky, zjednáme nápravu. Zajistíme, aby každý jednoduše našel, jak a kde se ptát i na…