slide

Jak vypadá naše povolební vyjednávání?

Minulý týden se zástupci Pirátů ve složení Ing. Oldřich Máca, Ing. Jiří Princ, MUDr. Jaromír Kopřiva sešli se zástupci Hradec Srdcem a Rozumem + Svobodní, kteří byli v zastoupení panem Ing. Jaroslavem Chalupským a paní Miladou Petrů. Toto jednání bylo ukončeno s nejasným závěrem a však s nabídkou pirátského radního pro školství. Při pátečním…

OPG snímek

V Jindřichově Hradci chybí zubaři

V malých městech je nedostatek zubařů. Jindřichův Hradec není výjimkou. Na jednoho stomatologa připadá téměř 1000 pacientů. Stomatologů je málo, i když každý rok končí více než 250 mladých na lékařských fakultách. Staří lékaři odcházejí do důchodu a mladí nechtějí otvírat nové praxe. Příčin je několik. Založení nové praxe vyžaduje investice…

Sport v Jindřichově Hradci pohledem Jaromíra Kopřivy

Pár čísel na začátek:  Rozpočet ČR  je na rok 2018 cca 1,3 bilionu korun a stát dává na sport cca 6 mld. korun, tj. cca 0,5%. Rozpočet J. Hradce na rok 2018 činí 577 mil. korun a město dává na sport cca 9 mil. korun, tj. necelá 2 %. Po prostudování 80-ti…

kukuřičné pole

Planeta Země útočí

Naše matička Země si i letos trvá na svém.  Pokud budou čeští „ekozločinci“ – zemědělci – tvrdošíjně pokračovat v pěstování řepky, kukuřice a brambor, těchto krajině a všemu živému nepřátelských plodin, bude nás sušit a škvařit jako v pekle. Musil jsem si sednout k internetu, abych pochopil, jak se věci mají: „Řepka a…