Řešení sociálně vyloučené lokality Šindelna

Minulé vedení radnice vytvořilo tuto vyloučenou lokalitu – tuto zátěž nedokáže vyřešit ani současné vedení radnice. Další chybou byla veřejná nerozumná soutěž na pronájem městských bytů se základním kritériem výše nájmů – kdo dá více. Výši vysoutěžených nájmů si nemohou dovolit normálně pracující rodiny. Tímto nesystémovým opatřením byla poškozena komunita…

O sportu ve městě

Sport by měl především zajišťovat rozvoj sportovců – fyzický i morální, kolektivní komunikaci, měl by přinášet radost, uvolnění. Sportovní život v našem městě by měl směřovat více k rozšíření základny všech druhů sportu a jejich podpoře – finanční i materiální. Příkladem mohou být uzavřená „veřejná“ sportoviště, která jsou věčně prázdná….

Nezaměstnanost a průmyslová zóna

Nezaměstnanost by byla normálním ekonomickým jevem, kdyby naším problémem nebyla vysoká dlouhodobá nezaměstnanost, tedy nedostatek nabídky volných pracovních míst. Stávající politická i odborná opatření MPSV neřeší koncepčně tvorbu pracovních míst. Státní podpory z veřejných zdrojů jsou nekoncepční a nemají déle trvající účinek, neumožňují či neřeší rozšíření kvalifikace. Např. dotacemi na zateplování se…

Pozvánka na akci

Odkaz je funkční až po kliknutí na název tohoto příspěvku. Odkaz na fotogalerii.

O autech na dolním náměstí

Otázka: Jaký je váš názor na vytvoření pěší zóny z části náměstí Míru? Odpověď: Momentálně dolní náměstí připomíná spíš kruhový objezd než hlavní náměstí historického města. S tím souvisí zaplevelení prostoru dopravními značkami, které hyzdí každý turistický snímek. Jestliže dnes vznikla nová parkovací místa na nábřeží a na parkánech, v…

O hazardu ve městě

Spustí se dřív lavina obecních prohibičních vyhlášek, nebo stát uváže hazard znovu na řetěz? Chtěl bych uvést na pravou míru informace ze staršího článku Jindřichohradeckého deníku, který informoval o rozdělování peněz z hazardu ve městě. Úvodem je třeba říct, co představuje hazard a co se skrývá za pěti rozdělovanými miliony, které…